Zásahy do porodu 2

Zásahy do porodu – 2. část

Někdy se porod nevyvíjí fyziologickým způsobem a může být vhodné do něj zasáhnout, aby maminka i miminko byly v pořádku. Výčet postupů, které je vhodné za určitých okolností zvážit najdete níže.

Možné postupy při zásadních nebo pohotovostních situacích:

Umělé vyvolání nebo urychlování porodu

Termín porodu nám orientačně říká, kdy by se miminko mělo narodit. Pravdou ale je, že se dá těžko přesně stanovit. Pouze 4 – 5 % dětí se narodí v termínu. Často se děti rodí + – 10 dní před nebo po termínu. Zdravé těhotenství trvá 37 – 42 týdnů. A drtivá většina miminek se narodí před 42. týdnem. Přesto lékaři začínají mluvit o vyvolání už kolem 40. týdne. Nenechte se znervóznit.

Říká se, že kdo se pravidelně miluje, nepřenáší ☺.

Výzkumy tvrdí, že vyvolání porodu kolem 41. týdne vede k nižšímu riziku perinatální úmrtnosti (1‰ vs. 3‰) a menší pravděpodobnosti císařského řezu než vyčkávání či odložené vyvolání. V termínu 41 + 3 lékaři už na vyvolání porodu naléhají a mají k tomu dobré důvody.

Umělé vyvolávání porodu u fyziologického těhotenství bez komplikací nedává smysl, narušuje hormonální orchestr a celou fyziologii porodu. Je-li však žena po 41. týdnu těhotenství nebo trpí-li nějakými komplikacemi, je vhodné ho zvážit.

Pokud bude tlak na vás sílit a vy budete chtít miminku pomoci na svět, existují přírodní metody, které lze využít. Michel Odent však říká, že neexistuje žádná přirozená technika vyvolání porodu, protože opomíjí signály vydávané dítětem. Zda a jakým způsobem se bude porod rozvíjet, vždy závisí na zralosti porodních cest a také na zralosti dítěte k životu mimo dělohu.

Kdy je vhodné uvažovat o vyvolání porodu:

 • Matka trpí nějakou chorobou jako je cukrovka, srdeční onemocnění, onemocněn plic nebo vysoký krevní tlak.
 • Matka chronicky trpí virovým onemocněním ze skupiny oparů (herpes), nastalo klidové období bez výskytu infekčního ložiska a termín porodu se blíží.
 • Těhotenství trvá více než 41 týdnů.
 • Plodová voda odtekla před více než 24 hodinami.
 • Plod roste pomalu a je na svůj věk malý (díky špatné funkci placenty).
 • Plod je v děloze příliš stresován.

Neúplný výčet nefarmakologických metod vyvolání porodu je následující:

 • Sporýš
 • Ricinový koktejl – některé PA od jeho užití odrazují, protože účinek může být příliš silný, žena by ho neměla užívat sama bez odborného dohledu
 • Sex
 • Pupalkový olej
 • Akupresura
 • Stimulace bradavek a TENS
 • Aromaterapie
 • Chůze

Pokud chcete využít některou z výše popsaných metod, vždy se poraďte s odborníkem. Ač se jedná o přirozené metody, jejich účinek může být stejně silný jako u lékařských metod. Proto je vždy dobré je aplikovat po konzultaci s odborníkem a ne jen po přečtení univerzálního návodu na internetu.

K lékařské indukci porodu se přistupuje obvykle v termínu 41+3 (10 dní po termínu ve 40. týdnu) nebo pokud odteče plodová voda a do 24 hodin se nerozběhnou stahy.

Existuje několik variant, jak lékařsky rozběhnout porod:

 • Hamiltonův hmat (dotyková stimulace plodových obalů)
 • Tablety s prostaglandiny
 • Dilatační balonek
 • Umělý oxytocin – nejčastější varianta

(+) může pomoci rozběhnout zastavující se porod, když je žena vyčerpaná nebo má komplikace a je třeba, aby se děťátko rychle narodilo

(-) může vyvolat silnější stahy, způsobuje bolestivější porod, je nutné zavedení infuze a připojení k monitoru. Může způsobit hyperstimulaci dělohy a tím i tíseň plodu. Zvyšuje riziko silného poporodního krvácení a výskyt novorozenecké žloutenky a riziko císařského řezu. Při uvolňování vlastního oxytocinu produkuje tělo také endorfiny, které pomáhají méně vnímat bolest, to se při umělém oxytocinu neděje.

Podání tekutin nitrožilně (infuze)

(+) objeví-li se při porodu komplikace, může se jednat o život zachraňující praktiku

(-) zvyšuje riziko potíží s rozběhnutím kojení (oteklá prsní tkáň může dělat problémy s přisátím miminka => nedostatečná stimulace bradavky => snížená tvorba mléka), může vést k vyšší porodní váze miminka, která se rapidně sníží vylučováním => zdánlivě větší váhový úbytek. Zavedení kanyly také částečně omezuje volný pohyb.

Kontinuální elektronické monitorování plodu

Používá se k němu kardiotokograf (CTG). Během monitorování má žena na břiše připnuté dvě elektrody pomocí dvou pásů. Často porodníci sledují více výsledky monitoru než chování samotné ženy.

(+) je užitečné v případě urychlování porodu umělým oxytocinem, nebo když poslechové vyšetření naznačuje možný výskyt problému

(-) zvyšuje se pravděpodobnost ukončení porodu císařským řezem, přerušené používání má stejné výsledky jako kontinuální používání, může omezovat matku v pohybu.

Cévkování

Cévka se zavádí do močového měchýře za účelem jeho vyprázdnění obvykle před tlačením. Může to být pro ženu obtížné až traumatické. U fyziologického porodu je dostatečné, když je žena povzbuzována k pravidelnému močení.

Použití kleští a vakuového extraktoru

Pravděpodobnost jejich použití je vyšší, pokud je porod vyvolávaný.

Vakuum extraktor

Ve vypuzovací fázi se na hlavičku miminka přiloží silikonová, plastiková nebo kovová čepička o průměru cca 8 cm. Ta je připevněna k držadlu a přístroji, který vyvíjí dostatečný, ale bezpečný podtlak. Během stahu, zatímco matka tlačí, porodník táhne za držadlo a vytahuje miminko ven. Pokud táhne příliš silně, čepička z hlavičky spadne.

Provádí se, když je druhá doba porodní prodloužená, protože matka je příliš unavená, nebo proto, že kvůli podané analgezii není schopná dostatečně tlačit.

Když je vypuzovací fáze dlouhá, protože miminko je příliš velké a matka potřebuje s tlačením pomoci.

Jestliže se děťátko dostane na poslední chvíli do takového stresu, který by mohl ohrozit jeho život.

(+) méně invazivní než kleště nebo císařský řez, není nutná episiotomie, může být použita i když hlavička ještě není sestouplá až na dno pánevní.

(-) díky podtlaku vznikne na hlavičce malý otok, který vypadá jako velká boule, někdy mizí několik dní i týdnů, když čepička spadne, rodičku to může polekat, někdy vznikne modřina nebo jiné poranění, ale je to vzácné, někdy lékaři nemají praxi s tímto zakončením porodu.

Porod pomocí kleští

Kleště podobné lžíci na salát jsou zavedeny do pochvy po obou stranách hlavičky. Pak se uzamknou v určité poloze, aby nešly více stisknout.

Používají se, když je vypuzovací fáze prodloužena, protože matka není schopna dostatečně tlačit, děložní stahy slábnou, miminko je příliš velké. Nebo jestliže miminko sestoupilo do pánve a došlo k vážnému poklesu ozev. (Pokud je miminko výše v porodním kanálu, je bezpečnější použít vakuum extrakci nebo císařský řez).

(-) vždy vyžaduje místní znecitlivění a nástřih hráze, vzácně může dojít k poranění miminka, kleště mohou poranit pochvu.

Manuální vyšetření dělohy a vybavení placenty

Manuální vyšetření dělohy a vybavení placenty se nedoporučuje rutinně provádět, ale v některých případech to může pomoci, např. když se placenta dlouho neodlučuje.

Odsávání novorozence

Rutinně se nedoporučuje, ale pokud není plodová voda čirá nebo novorozenec nezačne spontánně dýchat, může odsátí pomoci.

Císařský řez

Je velká břišní operace, která může být v některých případech nutná. Mějte na paměti, že je to plnohodnotný porod, který není vaším selháním. Důvody k němu mohou být různé, např. preeklampsie matky, příčná poloha miminka, akutní tíseň plodu, …

I v případě císařského řezu je dobé mít připravená svá přání související s operací. Jaký typ anestezie preferujete, koho byste si přála na operačním sále, zajistit kontakt kůže na kůži hned po porodu nebo určit osobu, která bude tento kontakt udržovat, když vy nebudete moci.

Pohodové šestinedělí anebo ne?

Co je šestinedělí

Šestinedělí začíná narozením děťátka. Jak název napovídá, mělo by trvat alespoň 6 týdnů. Je to speciální období v životě ženy, kdy se zotavuje z těhotenství a porodu a duševně se připravuje na novou roli matky. Mělo by také být obdobím, kdy žena načerpá dostatek sil na nadcházející náročné období s novorozencem. Z toho důvodu potřebuje velkou podporu okolí, především partnera. Může také využít služeb komunitní porodní asistentky nebo poporodní duly. Je smutným faktem, že jejich služby většinou neproplácí zdravotní pojišťovna a tudíž si je musí hradit rodiny samy. Jsou to však ty nejlépe investované peníze.

Toto období lze rozdělit na rané a pozdní. Rané trvá zhruba 10 dní a hojí se během něj rány po porodu a stabilizuje se tvorba mléka. Matka je v nejužším spojení s dítětem a neměly by se rozdělovat. Pozdní šestinedělí končí 6 až 8 týdnů po porodu, matka se přizpůsobuje životu s miminkem a v jejím těle dochází k hormonálním změnám.

Zdá se mi, že v dnešní době je šestinedělí věnováno příliš málo pozornosti. Pokud zůstanete v porodnici, jste tři dny pod dohledem porodní asistentky, která bude kontrolovat očistky a svinování dělohy, pak vás ale propustí domů a už na vás nikdo nedohlíží. Až po skončení šestinedělí jdete na běžnou prohlídku ke gynekologovi. Ten zpravidla zkontroluje fyzické funkce. Na to, jak se žena cítí psychicky, už mnohdy není prostor a to je škoda.

Stará moudrost praví, že v šestinedělí by žena měla strávit

7 dní v posteli,

7 dní na posteli a

7 dní okolo postele.

Krásně to vystihuje důležitost odpočinku v tomto klíčovém období. Dříve to byla prakticky jediná dovolená, kterou ženy měly, proto se náležitě dbalo na její dodržování.

Procesy v šestinedělí

V období šestinedělí probíhá naráz spousta procesů, které na sebe navazují. Žena krvácí, odcházejí tzv. očistky, probíhají děložní stahy a zavinování dělohy, zároveň se přidává tvorba mléka a péče o novorozence. Těžko se o těchto procesech dá hovořit odděleně, přesto se o to pokusím.

Krvácení (očistky)

Placenta po odchodu zanechala na děloze ránu o velikosti zhruba dlaně, která se během tří týdnu zmenší asi na 3 cm. Lze si to představit jako byste měla v nose velký strup a ten se náhle sloupl. Proto z vaginy během šestinedělí vyteče zhruba 200 až 500 ml krve.

1. – 2. den: světle nebo tmavě červená krev, silné krvácení, malé nebo středně velké sraženiny (menší než golfový míček).

2. – 6. den: hnědá nebo růžová krev, střední krvácení, méně krve, více bělavého výtoku, méně malých sraženin.

6. – 14. den: hnědý, žlutý nebo bílý výtok, krvácení slabé, spíše špinění, bez sraženin.

15. den – konec 6N: hnědý, žlutý, krémový výtok slabé špinění jen některé dny.

Během prvních 3 dnů po porodu mohou mít některé ženy zvýšenou teplotu nebo silnější krvácení (zejména když se postaví po delším ležení), aniž by šlo o závažný problém. Buďte v kontaktu se svou porodní asistentkou nebo lékařem.

Kdy je třeba vyhledat pomoc?

Při silném krvácení, kdy krev prosakuje více než jednu porodní vložku za hodinu nebo kdy jsou krevní sraženiny velké jako vejce a větší.

Když se rána po nástřihu nebo císařském řezu nehojí a teplota je 38°C a vyšší.

Při silných, neustupujících bolestech hlavy nebo při bolesti hlavy se změnami vidění.

Poporodní stahy, zavinování dělohy

Děloha se z velikosti zhruba melounu musí během pár dnů smrštit znovu do velikosti zhruba hrušky. To je možné díky poporodním stahům. Ty jsou pociťovány jako křečovité stahy v břiše a podobají se bolestem při otevírání. Prvorodičky je většinou nevnímají jako příliš bolestivé. Jejich bolestivost se zvyšuje s dalšími porody, protože děloha potřebuje s dalším porodem více energie, aby se znovu smrštila. Buďte na tyto stahy připravena a prodýchávejte je stejně jako porodní bolesti.

Hygiena

Po každém močení bych doporučila omýt se proudem vlažné vody ať už z lahve, bidetu nebo ve sprše nebo ve sprše pod proudem vody rovnou močte. S hojením porodních poranění mi také velmi pomohly šicí bylinky, které jsem si celé šestinedělí sypala na vložku. Dají se koupit na specializovaných eshopech nebo vám je namíchá vaše dula či porodní asistentka.

Popraskané žilky v očích, v obličeji, na krku

Mohou vzniknout po úporném tlačení při porodu. Za týden nebo dva modřiny zmizí a žilky se zahojí.

Závratě a třesavka

V prvních dnech a týdnech po porodu se tělo zbavuje nadbytečné tekutiny, kterou nastřádalo během těhotenství. Proto můžete být malátná nebo cítit závratě. Buďte opatrná. Vstávejte pomalu a nedělejte rychlé pohyby. Můžete někoho poprosit, aby vám byl při vstávání na blízku.

Třesavka bývá po porodu častým jevem. Přikryjte se peřinou, napijte se sladkého, teplého čaje a uvidíte, že se stav zlepší. Pokud by přetrvával, kontaktujte porodní asistentku nebo lékaře.

Výživa a zažívání

Tělo se vzpatovává z těhotenství a porodu a většinu energie a výživných látek využívá pro tvorbu mléka. Během kojení tělo potřebuje více kalorií než v těhotenství. Proto je základem vaší pohody a úspěšného kojení zdravá a vyvážená strava s dostatkem tekutin.

Zažívání se do normálu vrací nějakou dobu po porodu. Nejpozději třetí den po porodu by žena měla vyprázdnit střeva. Udržovat stolici měkkou můžete zvýšeným množstvím vlákniny ve stravě.

Velmi důležitý je také dostatečný příjem železa, protože krvácením došlo k jeho ztrátě a navíc kojíte, čímž předáváte železo dítěti. Jezte potraviny bohaté na železo jako červené maso a listovou zeleninu s tmavými listy. Smoothie je také vhodná a chutná možnost, jak obohatit jídelníček.

Spánek

Po porodu je osmihodinový spánek pouhou vzpomínkou. Miminko se v noci může často budit, za to může odpočívat přes den. Většinou je bdělé tak hodinu a pak dvě i tři hodiny spinká. Abyste si mohla dostatečně odpočinout, je dobré spát s miminkem v jakoukoli denní i noční dobu. Můžete také požádat partnera, aby miminko pohlídal a vy si mohla odpočinout.

Nálada, úzkosti a náhled na různé věci se s nevyspáním velmi rychle mění k horšímu, proto je velmi důležité dbát na dostatečný odpočinek. Čím odpočatější budete, tím lépe se tělo a mysl přizpůsobí životu po těhotenství.

Cvičení

V prvních týdnech po porodu se budete věnovat hlavně miminku a tělo potřebuje odpočívat.

Ovšem existují vhodné cviky, které podporují zavinování dělohy, a pomůžou obnovit pevnost pánevního dna. Ze začátku to jsou různá dechová cvičení. Poporodní gymnastiku si rozhodně nechte až na období po šestinedělí.

Ležení na břiše

Podpořit zavinování můžete rozhodně tím, že si lehnete na břicho. Dávejte při tom pozor, abyste si lehaly i vstávaly přes bok. Stačí často a krátce, třeba 3 – 5x denně na 5 – 10 minut, ideálně po kojení. Stačí toto provádět 14 dní po porodu, ale můžete i déle, je-li vám to příjemné.

Šátkování břicha

Potřebujete dlouhý, neelastický šátek, široký aspoň 10 cm. Přes bedra dopředu na břicho, překřížit v oblasti pod pupíkem, pak zpět na záda, překřížit a zpět dopředu, kde šátek zavážeme. Použít od prvního dne po porodu, 3 – 6x denně na 5 – 10 minut po dobu 3 týdnů. Velmi to ulevuje bolavým zádům, které po porodu dělají práci i za ochablé břišní svaly.

Rozhodování při porodu

Jak se rozhodovat (nejen) při porodu

Těhotenství, porod a následné mateřství nás nutí činit různá rozhodnutí, která už se netýkají jenom nás, ale ovlivňují i život dítěte. Proto je vhodné rozhodovat se zodpovědně. A to jde nejlépe tehdy, když máte dostatek relevantních informací. Zároveň je vždy dobré poradit se s odborníkem na danou problematiku a jeho názor porovnat s vaším vlastním pocitem a postojem.

V porodnici při zápisu k porodu nebo nejpozději při příjmu do porodnice budou chtít, abyste vyplnila informovaný souhlas s hospitalizací a různými standardními postupy. Váš souhlas může být opravdu informovaný, pouze pokud všem informacím rozumíte. Nebojte se ptát na všechno, co vám není jasné a pokud s něčím nesouhlasíte, tak to vyškrtněte nebo prostě nepodepisujte.

Metoda BRAIN

Vaše rozhodnutí bude vždy vaše. Nikdo ho nemůže udělat za vás. Může vám však pomoci rozhodovat se pomocí metody BRAIN, což znamená, že si zjistíte benefity, rizika, alternativy, váš postoj (intuice) a co se stane, když neuděláte nic pro daný, doporučovaný postup.

B enefity – jaké jsou výhody dané procedury, postupu, testu? Vyváží to možná rizika?

R izika – jaké nežádoucí účinky hrozí při tomto postupu? Jak spolehlivé jsou výsledky testu?

A lternativy – jaké jiné možnosti existují nebo je tento postup, test jediná možnost?

I ntuice – co vám říkají vaše vnitřní pocity, co vám napovídá intuice? Dává vám smysl tuto proceduru podstupovat?

N ic – co se stane, když počkáme, neuděláme nic? Jak dlouho budeme čekat, než znovu zvážíme tento postup nebo test?

Příklad použití metody BRAIN

Porod krásně běží, kontrakce začínají zintenzivňovat a lékař doporučí provést epidurální analgesii. Vy ale vlny zvládáte a chcete porod bez zásahů, pokud nebudou nutné. Jak tedy postupovat?

Požádejte lékaře o chvíli strpení a se svým doprovodem proveďte rychlé zhodnocení situace:

Benefity – epidurál umožňuje eliminovat bolest, aniž byste byla zbavena vědomí nebo byla otupělá či měla zastřené vnímání. Můžete s ním odpočívat nebo i spát. Při těžkém porodu může proměnit to, co by se stalo mučivým a bolestivým zážitkem v prožitek pozitivní. Zdá se, že někdy dokáže povzbudit progresi porodů, které se takzvaně „zasekly“.

Rizika – prodloužení doby porodu, větší pravděpodobnost urychlení porodu oxytocinem, větší pravděpodobnost instrumentálního porodu.

Alternativy – zvládání bolesti pomocí nefarmakologických metod – pohyb a změna pozice, sprcha, elektrostimulace, dotek a masáž, akupresura, relaxace, dýchání, rebozo apod.

Intuice – jaký z toho máte pocit? Je pro vás bolest nesnesitelná a přejete si okamžitou úlevu? Nebo máte pocit, že bolest v rámci možností zvládáte a že chcete používat pouze nefarmakologické metody úlevy od bolesti?

Nic – co se stane, když nyní epidurál nezavedete? Může být zaveden později, nebo je nyní poslední možnost? Pokud vše běží v pořádku, je často dost prostoru zavedení epidurální analgesie ještě odložit.

Shrnutí závěrem

Pokud se jedná o postup, kterému nerozumíte, doptejte se na detaily, které vám nejsou jasné, lékaře, který postup doporučuje. Zároveň se můžete poradit se svou porodní asistentkou, dulou nebo dalším lékařem a získat tak další, nestranný názor. Nikdy se ale nenechte nikam tlačit. Je to vaše rozhodnutí a proto ho dělejte v klidu a s rozvahou, pokud to situace dovoluje.