doby porodni-fyziologicky porod

Jak probíhá fyziologický porod

Během normálního porodu se vystřídají tři, respektive čtyři doby porodní.

1. doba porodní – latentní a aktivní fáze porodu

První dobou porodní začíná porod. Má dvě fáze – latentní a aktivní. Latentní fáze trvá různě dlouho, může to být několik hodin, ale i několik dní, její délka není nijak stanovena. Žena během ní cítí spíše nepravidelné kontrakce, může normálně fungovat a porodní proces ji nijak zvlášť neobtěžuje. Kontrakce obvykle zintenzivňují a prodlužují se postupně. Obvykle se děložní hrdlo rozšíří až na 5 cm, pak začíná aktivní fáze porodu. Je dobré hodně odpočívat a udržovat běžnou denní rutinu dokud to jde.

Během latentní fáze můžou přicházet nepravidelné kontrakce, tzv. poslíčky, které spolehlivě rozeženete v teplé vodě. Pokud po sprše nebo koupeli ustanou, jedná se o poslíčky, pokud setrvají nebo dokonce zintenzivní, lze předpokládat, že se rozbíhá porod. Poslíčky mohou trvat hodiny, ale dokonce i dny nebo týdny před tím, než se porod skutečně rozběhne. Nebuďte skleslá, pokud bude „předporodní“ fáze trvat déle, miminko se nakonec narodí, jen potřebuje dostatek času pro svůj příchod na svět.

Čas vyrazit do porodnice je tehdy, když se porod přehoupne do aktivní fáze. Tzn. kontrakce jsou pravidelné, po pěti minutách alespoň hodinu, a trvají zhruba minutu.

Tou dobou žena většinou „vypíná“ racionální mozek a začíná fungovat ze své podvědomé podstaty, vydává spíše jednotlivá slova nebo jen zvuky, nadává, apod.

Pokud bylo zasahováno do porodu, může náhle začít vyžadovat léky proti bolesti. Může nakonec dojít k epidurální analgezii nebo až k císařskému řezu, i když si žena přála rodit přirozeně. Porodní proces je v tomto nevyzpytatelný, zvláště když je do něj zasahováno.

Aktivní fáze porodu bývá kratší. WHO (World Health Organisation) uvádí, že aktivní fáze obvykle nepřesahuje 12 hodin u prvorodiček a 10 hodin u vícerodiček. Opět lze jen zdůraznit, abyste byla trpělivá a pokud možno nechala vypnutou hlavu, aby tělo mohlo dělat svou porodní práci. Všechno má svůj čas a miminko se nakonec narodí.

Přechodová fáze je mezníkem mezi první a druhou dobou porodní. Ne každá žena ji zažívá. Obvykle se během ní porodnická branka zcela otevře (z 8 na cca 10 cm) a tím se uzavře otevírací část porodu. V této fázi miminko začíná sestupovat porodními cestami. Hlavička opouští dělohu a prochází otevřenou porodnickou brankou dolů do pochvy, aby zahájila druhou dobu porodní – vypuzovací fázi.

Přechodová fáze trvá průměrně 15 až 75 minut. Pro ženu může být tato část velmi obtížná. Dochází k maximálnímu uvolnění ženy, což může doprovázet třes nohou, nekontrolovatelné vyprazdňování stolice nebo i zvracení, žena se chová velmi instinktivně a emocionálně. Může vykřikovat, že už nemůže. Nebo se naopak může ponořit zcela do sebe a mezi kontrakcemi pospávat, mručet, sténat, naříkat si. Může přijít zřejmá pomlka v běhu porodu, ale ne všechny ženy ji zažívají. Děloha může „nabrat druhý dech“. Hlavička miminka už je v pochvě, ale tělo miminka zůstává v děloze a ona se potřebuje více stáhnout kolem tělíčka.

Taky se zde může porod zastavovat, protože se žena nemusí cítit bezpečně a může se za své instinktivní chování stydět, může se ho snažit zastavit a získat kontrolu nad porodním procesem, což často vede k jeho zastavování. Tehdy je nutné ženu vhodně podpořit (pochválit, povzbudit, upozornit, že miminko se blíží, jen ať pokračuje dál), a když to nestačí, tak může být nutné do porodu lékařsky zasáhnout (nabídnout léky na tišení bolesti nebo podporující kontrakce).

2. doba porodní – vypuzovací fáze porodu

Začíná, když je branka plně otevřená a končí porodem miminka. Říká se jí vypuzovací fáze a fyzicky je velmi náročná. Během této doby žena pociťuje mimovolní nucení na tlačení v důsledku vypuzovacích děložních kontrakcí. Může trvat jen několik minut, ale i déle. U prvorodiček to bývá doba do 3 hodin, u vícerodiček pak do 2 hodin.

Prořezávání hlavičky je fáze, kdy miminko opouští tělo matky. Začíná od chvíle, kdy se hlavička objeví v poševním vchodu a už se nevrací zpět mezi kontrakcemi, kdy matka netlačí. Končí porodem děťátka. V této fázi a později při porodu ramének jsou pochva a hráz nejvíce napjaty a tedy ohroženy poraněním. Je třeba chránit hráz např. teplými obklady.

Zpočátku se miminko může zdát modré a jakoby bez života. Během následujících vteřin však začne dýchat. Může u toho vydávat bublavé nebo chrochtavé zvuky a nakonec se rozezní silný, energický křik. Tou dobou začne děťátko růžovět a nabude zdravé barvy.

3. doba porodní – porod placenty

Začíná ihned po porodu miminka a končí porodem placenty. Má dvě fáze – odloučení placenty a její vypuzení. Ženy si ji často ani neuvědomují. Obvykle trvá 15 až 30 minut. Může to však být i několik hodin.

WHO zde doporučuje podání uterotonik (farmak ovlivňujících děložní činnost, např. umělý oxytocin) jako prevenci poporodního krvácení. A také doporučuje kontrolovaný tah za pupeční šňůru, pokud poskytovatel péče a žena považují za důležité docílit redukce krevní ztráty a zkrácení délky trvání třetí doby porodní.

 „4. doba porodní“ – „zlatá hodinka“

Jako čtvrtá doba porodní bývá někdy označována doba od porodu placenty, během které by matka a dítě měly prožívat ideálně kontakt kůže na kůži a navazovat prvotní kontakt. V našich podmínkách obvykle probíhá na porodním sále a trvá dvě hodiny po porodu, pak se matka i novorozenec přesunují na oddělení šestinedělí.

WHO doporučuje kontakt kůže na kůži alespoň během první hodiny (tzv. zlatá hodinka). Všem novorozencům by poté měl být podán 1 mg vitaminu K intramuskulárně (injekcí do svalu, můžete požádat o kapičky). Koupání by mělo být odloženo alespoň o 24 hodin po porodu. Matka a dítě by neměly být separováni a měly by být ve stejné místnosti 24 hodin denně.

U ženy se doporučuje posouzení retrakce dělohy k brzkému rozpoznání děložní atonie (poruchy zavinování dělohy). Dále se kontroluje vaginální krvácení, stahování dělohy, výška děložního fundu, teplota a pulz od první hodiny po porodu po 24 hodin. Tlak se měří krátce po porodu, a pokud je v normě, tak znovu za 6 hodin po porodu. Do 6 hodin po porodu by se žena měla vymočit.

Po vaginálním porodu bez komplikací WHO doporučuje zdravým matkám a novorozencům zajistit péči zdravotnickým zařízením alespoň 24 hodin po porodu.

Nelze říci, že jen a pouze přirozený porod je posilující. Porod je nevyzpytatelný, běh událostí se může kdykoli změnit a situace se zkomplikovat. Proto je dobré nelpět na ideální představě porodu, ale být otevřená široké škále možností, které mohou nastat.

Jak říká Ingeborg Stadelmann: „Zaprvé to proběhne jinak, zadruhé jinak, než si představují rodiče, zatřetí tehdy a tam, jak chce samo ono.“

Aby si žena i miminko odnášeli pozitivní porodní zážitek, je třeba celou dobu dbát na jejich potřeby psychické i fyzické a brát ohledy na ženinu autonomii v rozhodování o porodu a informovat ji o všech krocích, které je třeba udělat.

Přeju vám i vašim miminkům pozitivní a posilující porodní zážitek 😉

Napište komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována. Povinné pole je označené *