Rozhodování při porodu

Jak se rozhodovat (nejen) při porodu

Těhotenství, porod a následné mateřství nás nutí činit různá rozhodnutí, která už se netýkají jenom nás, ale ovlivňují i život dítěte. Proto je vhodné rozhodovat se zodpovědně. A to jde nejlépe tehdy, když máte dostatek relevantních informací. Zároveň je vždy dobré poradit se s odborníkem na danou problematiku a jeho názor porovnat s vaším vlastním pocitem a postojem.

V porodnici při zápisu k porodu nebo nejpozději při příjmu do porodnice budou chtít, abyste vyplnila informovaný souhlas s hospitalizací a různými standardními postupy. Váš souhlas může být opravdu informovaný, pouze pokud všem informacím rozumíte. Nebojte se ptát na všechno, co vám není jasné a pokud s něčím nesouhlasíte, tak to vyškrtněte nebo prostě nepodepisujte.

Metoda BRAIN

Vaše rozhodnutí bude vždy vaše. Nikdo ho nemůže udělat za vás. Může vám však pomoci rozhodovat se pomocí metody BRAIN, což znamená, že si zjistíte benefity, rizika, alternativy, váš postoj (intuice) a co se stane, když neuděláte nic pro daný, doporučovaný postup.

B enefity – jaké jsou výhody dané procedury, postupu, testu? Vyváží to možná rizika?

R izika – jaké nežádoucí účinky hrozí při tomto postupu? Jak spolehlivé jsou výsledky testu?

A lternativy – jaké jiné možnosti existují nebo je tento postup, test jediná možnost?

I ntuice – co vám říkají vaše vnitřní pocity, co vám napovídá intuice? Dává vám smysl tuto proceduru podstupovat?

N ic – co se stane, když počkáme, neuděláme nic? Jak dlouho budeme čekat, než znovu zvážíme tento postup nebo test?

Příklad použití metody BRAIN

Porod krásně běží, kontrakce začínají zintenzivňovat a lékař doporučí provést epidurální analgesii. Vy ale vlny zvládáte a chcete porod bez zásahů, pokud nebudou nutné. Jak tedy postupovat?

Požádejte lékaře o chvíli strpení a se svým doprovodem proveďte rychlé zhodnocení situace:

Benefity – epidurál umožňuje eliminovat bolest, aniž byste byla zbavena vědomí nebo byla otupělá či měla zastřené vnímání. Můžete s ním odpočívat nebo i spát. Při těžkém porodu může proměnit to, co by se stalo mučivým a bolestivým zážitkem v prožitek pozitivní. Zdá se, že někdy dokáže povzbudit progresi porodů, které se takzvaně „zasekly“.

Rizika – prodloužení doby porodu, větší pravděpodobnost urychlení porodu oxytocinem, větší pravděpodobnost instrumentálního porodu.

Alternativy – zvládání bolesti pomocí nefarmakologických metod – pohyb a změna pozice, sprcha, elektrostimulace, dotek a masáž, akupresura, relaxace, dýchání, rebozo apod.

Intuice – jaký z toho máte pocit? Je pro vás bolest nesnesitelná a přejete si okamžitou úlevu? Nebo máte pocit, že bolest v rámci možností zvládáte a že chcete používat pouze nefarmakologické metody úlevy od bolesti?

Nic – co se stane, když nyní epidurál nezavedete? Může být zaveden později, nebo je nyní poslední možnost? Pokud vše běží v pořádku, je často dost prostoru zavedení epidurální analgesie ještě odložit.

Shrnutí závěrem

Pokud se jedná o postup, kterému nerozumíte, doptejte se na detaily, které vám nejsou jasné, lékaře, který postup doporučuje. Zároveň se můžete poradit se svou porodní asistentkou, dulou nebo dalším lékařem a získat tak další, nestranný názor. Nikdy se ale nenechte nikam tlačit. Je to vaše rozhodnutí a proto ho dělejte v klidu a s rozvahou, pokud to situace dovoluje.

Napište komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována. Povinné pole je označené *