podpora u porodu

Kdo vás může podpořit u porodu

Ženu během porodu v porodnici doprovází lékař, porodní asistentka a zdravotní sestra. Většinou jsou to cizí lidé, které žena poznává až při příchodu do porodnice. Pro hladký průběh porodu je dobré, když ji během jejího porodu doprovází také někdo, koho žena zná. Napomáhá to pocitu bezpečí a žena se tak může lépe uvolnit.

International ChildBirth Iniciative ve svých 12 krocích k bezpečné a respektující péči o matku-dítě a rodinu říká v kroku 4, že „poskytovatelé bezpečné a respektující péče uznávají právo ženy na kontinuální podporu během celého porodu a to tak, že zajištují, aby rodičku při porodu podporovali lidé, které si sama zvolí. Může to být otec dítěte, partner či partnerka, členové rodiny, dula a další. Nepřetržitá podpora při porodu zlepšuje porodní výsledky u žen i dětí. Přináší například větší spokojenost s porodem, více spontánních vaginálních porodů, zkrácení doby porodu, nižší počet císařských řezů a instrumentálních vaginálních porodů, menší potřebu léků proti bolesti a méně nízkých hodnot Apgar skóre v 5. minutě. Ukazuje se, že taková péče je nejpřínosnější, pokud ji poskytuje osoba, která je přítomna pouze za účelem podpory a zároveň to není nikdo z rodiččiných blízkých, má zkušenosti s podporou při porodu a prošla alespoň minimálním školením (např. dula, komunitní porodní asistentka).“

Kdo může ženu podpořit:

Partner

Hlavním úkolem partnera – otce je být přítomen. Muži často chtějí slyšet, co mají u porodu dělat, ale musí si uvědomit, že nemohou udělat nic, protože celý porod musí a může zvládnout žena-partnerka.

Mohou však být ženě oporou, „držet prostor“ a tím ženě pomáhat pociťovat bezpečí. Mohou plnit drobné úkoly, mohou měřit kontrakce, masírovat ženu při bolestech, pomáhat při změnách polohy apod. Tady bych doporučila knihu Partner u porodu od Penny Simkin, kde je vše detailně popsáno.

Ač je trendem dnešní doby, aby muž ženu u porodu doprovázel, může se stát i to, že z jakéhokoli důvodu partner nechce být přítomen. Je vhodné jeho rozhodnutí akceptovat. Také se může stát, že přítomnost partnera při porodu může ženu rušit. Mohou nastat různé situace, všechny jsou v pořádku a není třeba si je brát osobně.

Dula

Podle České asociace dul, jak se píše na www.duly.cz „…dula provází ženu a její rodinu jedinečným a neopakovatelným obdobím života, jakým je přivedení dítěte na svět. Poskytuje laskavou podporu, kvalitní informace, trpělivě ženě naslouchá a pomáhá v nelehkých situacích. Pečuje o ni v těhotenství, během porodu i v šestinedělí. Přistupuje k ženě s úctou a respektem k jejím potřebám, mateřským kompetencím a právům tak, aby tímto důležitým životním obdobím prošla posílena a s pocitem, že jej dobře zvládla.

Práce duly patří mezi nezdravotnické, pomáhající profese. Dula doplňuje práci porodních asistentek, lékařů, zdravotních sester a také psychologů a dalších odborníků. V tomto smyslu je členem týmu, který se o ženu v období těhotenství, porodu a šestinedělí stará.

Dula svou prací přispívá k dobrému startu celé nové rodiny. Podle vědeckých studií má péče duly významný pozitivní vliv na fyzické a psychické zdraví matky a dítěte, především na:

 • duševní pohodu ženy i celé rodiny,
 • délku a průběh porodu,
 • zdravotní stav matky i jejího dítěte po porodu,
 • délku kojení dítěte,
 • délku doby, kterou žena s dítětem tráví,
 • spokojenost ženy s porodem, se sebou sama jako s matkou,
 • výskyt poporodních depresí.

Existují duly porodní a poporodní. Jak už název napovídá, zaměřují se buď na podporu při porodu, nebo po něm. Mnohé duly však zvládají poskytnout podporu během celého těhotenství, porodu i šestinedělí.  Rozsah poskytovaných služeb se u jednotlivých dul liší, vždy záleží na individuální dohodě klientky a duly na konkrétní pomoci. S poporodní dulou je vhodné se seznámit už v těhotenství a dohodnout se na spolupráci po porodu. Můžete ji však oslovit i během šestinedělí nebo také později po narození miminka.

Já sama jsem služeb duly nikdy nevyužila a považuji to za zásadní chybu při porodu v porodnici. Domnívám se, že přítomnost ženy, která chápe porodní proces a zároveň zná moje osobní preference je u porodu v porodnici nedocenitelná. I výzkumy potvrzují lepší výsledky u porodů, u nichž jsou duly přítomny. Proto máte-li tu možnost, neváhejte oslovit duly ve svém okolí a vyberte si tu, se kterou nejvíce souzníte a sympatizujete.

Porodní asistentka

Porodní asistentka je zdravotnice, specialistka na péči o ženu během nekomplikovaného těhotenství, porodu a šestinedělí a péči o zdravého novorozence a kojence do věku 6 týdnů. U nás většinou pracuje v porodnici. V některých porodnicích se lze domluvit s konkrétní porodní asistentkou na její přítomnosti u vašeho porodu.

Existují také komunitní porodní asistentky, které pečují o ženu kontinuálně během těhotenství, porodu a v šestinedělí, obvykle návštěvami u ženy doma nebo žena dochází za porodní asistentkou. Nemusí, ale můžou pracovat v porodnici. Pokud chcete rodit doma, rozhodně doporučuji domluvit se svou komunitní porodní asistentkou. Ideálně na péči již během porodu, ale určitě, alespoň po něm. Ošetří matku a novorozence, zašije případná porodní poranění, zkontroluje, zda je vše v pořádku a do třech dnů může udělat odběr krve z patičky novorozence v pohodlí vašeho domova.

S čím může pomoci porodní asistentka:

 • diagnostikuje těhotenství, předepisuje, doporučuje nebo provádí vyšetření nutná ke sledování fyziologického těhotenství
 • sleduje ženy s fyziologickým těhotenstvím, poskytuje jim informace o prevenci komplikací, v případě zjištěného rizika předává ženu do péče lékaře,
 • sleduje stav plodu v děloze všemi vhodnými klinickými i technickými prostředky
 • rozpoznává u matky, plodu nebo novorozence příznaky patologií, které vyžadují zásah lékaře, a pomáhá mu v případě zásahu, při nepřítomnosti lékaře provádí neodkladná opatření,
 • poučí o životosprávě v těhotenství a při kojení, přípravě na porod, ošetření novorozence a o antikoncepci,
 • připravuje rodičku k porodu, pečuje o ni ve všech dobách porodních a vede fyziologické porody, včetně případného nástřihu hráze, v neodkladných případech vede i porody v poloze koncem pánevním,
 • provádí návštěvy v rodinách těhotných, šestinedělek a gynekologicky nemocných, sleduje jejich zdravotní stav,
 • podporuje, vede a vzdělává ženu v péči o novorozence, včetně podpory kojení a předcházení jeho komplikacím,
 • ošetřuje porodní a poporodní poranění a pečuje o šestinedělky,
 • poskytuje ošetřovatelskou péči fyziologickým novorozencům, provádí jejich první ošetření, včetně případného zahájení jejich okamžité resuscitace.

Seznam dostupných porodních asistentek podle krajů naleznete na webu Unie porodních asistentek www.unipa.cz.

Kamarádka, matka, jiná blízká osoba určená rodičkou

Doprovázet vás může kdokoli, koho u porodu chcete mít. Avšak příbuzné či kamarádky mohou být příliš emočně angažované a nemusejí mít dostatečné znalosti o porodu, takže jejich přítomnost nemusí být vždy takovým přínosem jako přítomnost nezávislé duly nebo porodní asistentky.

Svůj porodní tým vybírejte pečlivě a volte do něj , pokud možno, lidi, kteří jsou naladěni stejně jako vy. Tím zvýšíte pravděpodobnost pozitivního porodního zážitku. Když se budete cítit v bezpečí a podporovaná, je mnohem větší pravděpodobnost, že porod poběží hladce. I kdyby se objevily nějaké komplikace, máte k sobě podporu dalších lidí, kteří vás podrží a pomohou vám nelehké chvíle překonat.

Napište komentář

Vaše emailová adresa nebude publikována. Povinné pole je označené *