visionboard 2024

Období zimy – vision board

Technika pro období zimy

VISION BOARD PODLE OBLASTÍ FENG SHUI

Budete-li mít chuť, sedněte ke Canvě a během chvilky si z fotek a cílů nebo pocitů, které chcete v roce 2024 prožívat sestavte svůj vlastní vision board.

Dělám to letos asi potřetí a musím říct, že jako kotva mých tužeb a přání to funguje skvěle.

Můžete se držet následujících 9 oblastí anebo náhodně vybrat vaše nejšťastnější fotky nebo největší touhy a k nim přidat heslovitě pocity a prožitky, např.

Jsem v přebytku. Cítím se dosycená. Jsem šťastná. Žiju v hojnosti.

Feng Shui dělí pozemky, domy i jednotlivé místnosti do 9 životních oblastí podle mřížky PaKua. Já jsem do této mřížky tentokrát doplnila to, co chci v jednotlivých oblastech prožívat v roce 2024.

1 – Kariéra

Nové začátky, vaše práce, pocit životního naplnění.

2 – Vztahy

Vztahy s druhými, milenecké vztahy, ale i vztah sama k sobě.

3 – Předkové / Minulost

To, odkud pocházíme, co si s sebou neseme, z koho jsme vzešli.

4 – Hojnost / Bohatství

Žiju v pocitu dostatku nebo nedostatku? Vše, co souvisí s hojností ať už lásky, přátel, zážitků nebo hmotných statků.

5 – Harmonie

Středová oblast, která propojuje pocity ze všech oblastí. Naším cílem by mělo být nalezení životní rovnováhy, takové kombinace ve všech oblastech, kdy se cítíme naplnění ve svém životě.

6 – Pomocníci

Lidé, kteří jsou připraveni nám pomoci, ale i šťastné náhody a různí strážní andělé. Patří sem vše, co nám usnadňuje život, např. vysavače, roboty, počítače, atd.

7 – Děti / Budoucnost

Všechny vaše projekty, vaše děti, vaše vize a plány patří do této oblasti.

8 – Moudrost

Vaši učitelé, knihy, kurzy, kde čerpáte moudrost a inspiraci.

9 – Dosažení

Oblast vašich úspěchů, kterých jste dosáhly. Jistě jsou oslnivé a úžasné, ale pozor na lpění na nich.

Od malinka jsme učené, že když si něco přejeme, tak to nesmíme říct nahlas, abysme to nezakřikly. Tohle učení je ale pěkný nesmysl. Přece, když si něco chci do života přitáhnout, tak o tom naopak mluvit musím, aby nejlépe každý, kdo mě dobře zná, věděl, co si přeju a co naopak nepovažuji za důležité. Aby mi pak sami mohli dělat radost nebo mě navedli na lidi, kteří mi s mým přáním mohou pomoci.

Kdybyste si z tohoto příspěvku měli odnést jednu věc, je to toto: Mluvte nahlas o svých tužbách a přáních a nestyďte se za ně, ani se nebojte, že se nesplní.

Jak se chci cítit v jednotlivých oblastech v roce 2024 já, pro inspiraci 😉

Mějte krásný týden,

Comments are closed.